Sömnadskostnad per påbörjad meter: 24:-
OBS! 10 cm går bort på längd och bredd till sömsmån.

x