INTEGRITETSPOLICY

Genom att använda denna webbplats (www.stoffochstil.se), STOFF & STILs Facebook-sida och/eller STOFF & STILs nyhetsbrev samtycker du till att STOFF & STIL behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

STOFF & STIL respekterar alla önskemål om konfidentialitet kring personuppgifter som lämnas online, och vi strävar efter att inneha ett lämpligt skydd för att genomföra korrekt behandling av alla personuppgifter som vi tar emot.

Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda www.stoffochstil.se, STOFF & STILs Facebook-sida och/eller STOFF & STILs nyhetsbrev.


Personuppgifter

Personuppgifter är alla de uppgifter som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, hemadress, e-postadress samt eventuella andra kontaktuppgifter, oavsett om de rör personens privatbostad eller arbetsplats.


Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

I allmänhet kan du använda www.stoffochstil.se utan att tala om för oss vem du är eller lämna ut personuppgifter om dig själv.

STOFF & STIL behöver dock ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna handla med dig och tillhandahålla nyheter och andra tjänster. Genom att aktivt acceptera STOFF & STILs persondatapolitik accepterar du samtidigt att  företaget vid några tillfällen får använda din information till direktmarknadsföring (ex. kataloger).


STOFF & STIL samlar in och behandlar uppgifter om dig när du:

  • Lämnar uppgifter i samband med att du skapar eller gör ändringar på ditt användarkonto hos oss i syfte att kunna använda vissa tjänster, t.ex. om du skapar en profil.
  • Anmäler dig till STOFF & STIL’s nyhetsbrev och därmed accepterar att vi skickar marknadsföringsmaterial antingen via e-mail med information om öppettider, nyheter och specialerbjudande.
  • Betalar för ett köp (dock inte kortuppgifter).
  • Skickar in en fråga, ett klagomål eller ger oss feedback.
  • Lämnar personuppgifter till oss via webbplatsen eller på annat sätt.

STOFF & STIL samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga (t.ex. e-postadress och namn) för att tillhandahålla den tjänst du efterfrågar. Vi behöver registrera personuppgifter och personligt identifierbar information för att vi ska kunna analysera hur besökare använder STOFF & STILs webbplats med hjälp av Google Analytics.

STOFF & STIL samlar inte in personligt identifierbar information om kunder från tredje part.

STOFF & STIL använder DIBS betalningslösningar för att hantera onlineköp och lagrar inte någon information om betalningsmedel, t.ex. kortnummer på betalkort, bankkontonummer eller liknande.


Till vilka överför vi personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas på www.stoffochstil.se överförs endast till

  • bolagets interna avdelningar
  • utvalda och betrodda tredje parter som kan använda dina personuppgifter för att leverera varor eller tjänster som du har beställt
  • samarbetspartner i syfte att registrera och underhålla ditt användarkonto.

STOFF & STIL överför i övrigt enbart personuppgifter till andra parter, såsom missbruksregister i enlighet med tillämplig lag, om kunden i fråga missbrukar eller utövar bedrägeri gentemot STOFF & STIL.

För att kunna utveckla och förbättra STOFF & STILs webbplats för vi statistik över hur besökarna använder vår webbplats. Statistiken används endast i sammanfattad form, t.ex. för att se vilka sidor och webbläsare som våra kunder använder mest.

STOFF & STIL använder Google Analytics för att samla in besöksstatistik och överlämnar i samband med detta IP-adresser till Google Analytics. Google kan lämna ut information till tredje part om så krävs enligt lag, eller till en tredje part som utför arbetsuppgifter för deras räkning. Genom att besöka www.stoffochstil.se accepterar du sekretessvillkoren för Google Analytics. Villkoren finns på  http://www.google.com/privacy.html

Förutom i ovanstående fall lämnar STOFF & STIL inte ut uppgifter om hur enskilda kunder använder tjänsterna på www.stoffochstil.se.


Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras på servrar i Danmark. Vissa personuppgifter administreras av tredje part (personuppgiftsbiträde), som lagrar och behandlar personuppgifter för STOFF & STILs räkning i enlighet med denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Vi sparar endast personuppgifter så länge som är nödvändigt i förhållande till de ändamål som beskrivs ovan.


Tillgång till personuppgifter

Du kan när som helst ändra din kontoinformation och dina intresseområden, samt ange om vi får kontakta dig för erbjudanden om produkter eller tjänster eller om du vill avsluta din prenumeration på direktmarknadsföring. Om du vill avsluta nyhetsbrevet kan du när som helst klicka på ”Avanmäl nyhetsbrev” längst ner i nyhetsbrevet.

Du kan få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om du vill få en kopia av dessa uppgifter kan du skriva till oss på info@stoffochstil.se


Cookies

Utöver de uppgifter som du själv anger i samband med köp, anmälan till nyhetsbrev och andra tjänster, använder www.stoffochstil.se cookies. Läs mer om våra cookies samt information om hur du kan radera cookies på nedanstående länk.


Om Cookies


Om du inte vill att STOFF & STIL identifierar din dator, mobil etc. med hjälp av cookies kan du på ovanstående länk även läsa om hur du kan radera eller blockera cookies i din webbläsare.

Vid varje besök på webbplatsen – oavsett om det finns en cookie – registrerar vi användarens typ av webbläsare, operativsystem, värd (host) och webbadresser till de sidor som åtkomst önskas. Dessa data används i ett samlat och anonymiserat diagram för statistisk analys om hur webbplatsen används i allmänhet.


Kontakt samt ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn

STOFF & STIL åtar sig att alltid uppfylla lagstiftningens krav om att skydda integriteten.

Kontakta oss om du har frågor om eller synpunkter på vår integritetspolicy, eller om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.