Phthalater

- Alla våra vaxdukar är phthalatfria.

Phthalater är en grupp av vattenlösnliga kemiska ämnen. De används bland annat för att göra plast mjukare – speciellt PVC. När Phthalater blandas med ett material kan de ganska lätt friges – speciellt när materialet kommer i kontakt med fetthaltiga material som exempelvis matvaror. Många undersökningar visar att phthalater kan orsaka skador på människor och man misstänker även att det kan påverka fertiliteten.  

Alla våra vaxdukar är därför phthalatfria!